Very basic ```sh``` script to log your IP into a csv file.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
jan 19dcc9cade Updated ReadMe 2 lat temu
ReadMe.md Updated ReadMe 2 lat temu
addresslog_data.csv First commit, base version A OK 2 lat temu
addresslog_script.sh First commit, base version A OK 2 lat temu

ReadMe.md

addresslog

Very basic sh script to log your IP into a csv file.

Roadmap

  • Check if IPs have changed since last run, only log changes to file