Very basic ```sh``` script to log your IP into a csv file.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
jan 19dcc9cade Updated ReadMe 2 år sedan
ReadMe.md Updated ReadMe 2 år sedan
addresslog_data.csv First commit, base version A OK 2 år sedan
addresslog_script.sh First commit, base version A OK 2 år sedan

ReadMe.md

addresslog

Very basic sh script to log your IP into a csv file.

Roadmap

  • Check if IPs have changed since last run, only log changes to file